Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Αποστολή μας είναι η προσφορά ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος τεχνολογιών αιχμής, πρότυπων ψηφιακών λύσεων, υποδομών και ειδικής τεχνογνωσίας που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των πολιτών στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες

Αξιοποιούμε υπερσύγχρονες δικτυακές τεχνολογίες για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών διασύνδεσης υπερ-υψηλών ταχυτήτων στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Ελληνική υπερ-υπολογιστική υποδομή

Προσφέρουμε στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινοτητα εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.

Υποδομές για την ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακού περιεχομένου

Υλοποιούμε δράσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών που μπορούν να διευκολύνουν την οργάνωση, περιγραφή και προώθηση ψηφιακού περιεχομένου, εκπαιδευτικού, ερευνητικού, γεωχωρικού, περιβαλλοντικού όπως και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε καινοτόμες «πράσινες» τεχνολογίες στη δικτυακή και υπολογιστική υποδομή, με στόχο τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Υπηρεσίες και εφαρμογές υπολογιστικού νέφους

Παρέχουμε πρωτοποριακές υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.) είναι τεχνολογικός φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών, την σύνταξη και υλοποίηση την εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.Κατέχει κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα, αξιοποιώντας εμπειρία λειτουργίας, από το 1998, στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής και εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Τελευταία Νέα