ΕΥΔΟΞΟΣ

www.eudoxus.gr

Το "Εύδοξος" είναι μία πρωτοποριακή ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει στους φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών τους.
Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους φοιτητές, τους εκδότες των συγγραμμάτων και τα ιδρύματα. Ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και προσφέρει:

  • πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα
  • δυνατότητα άμεσης παραλαβής των συγγραμμάτων
  • παράλληλη διάθεση δωρεάν ηλεκτρονικών βιβλίων και σημειώσεων
  • αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημοσίων πόρων
  • Περισσότερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία

Το πρόγραμμα "Εύδοξος" δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλή μετάβαση στην εποχή του ηλεκτρονικού συγγράμματος.